Wójciszyn-Wasil, A. (2018) „Obrazy – nie tylko w wyobraźni. Wizualna ewolucja radi”a, Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), s. 373-385. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1757 (Udostępniono: 15wrzesień2019).