Jarosz, A. (2018) „(Nie)zgodnie z przekonaniami ojca, (nie)zgodnie z Biblią, czyli o intertekstualnym świecie odniesień biblijnych w powieści Franz i François Françoisa Weyergans”a, Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), s. 415-432. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1760 (Udostępniono: 20wrzesień2019).