Król, M. i Nowak, M. (2018) Wstęp, Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), s. 461-462. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1763 (Udostępniono: 17październik2019).