Kozaczewski, J. (2018) Tadeusz Kubiak i Anna Kamieńska: poetyckie spotkania z bratem Albertem, Zeszyty Naukowe KUL, 61(2), s. 49-61. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1801 (Udostępniono: 18sierpień2019).