Kochanowski, M. (2018) Opiekunki i pielęgniarki w wybranych utworach Stefana Żeromskiego, Zeszyty Naukowe KUL, 61(2), s. 87-99. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1803 (Udostępniono: 24maj2019).