Kaczmarek, W. (2018) „O Ewangelii ukrytej. Jakuba Malika kerygmatyczna interpretacja twórczości pozytywistó”w, Zeszyty Naukowe KUL, 61(2), s. 205-215. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1811 (Udostępniono: 24maj2019).