Nikołajew, J. (2018) Rights versus obligations of persons detained in custody in Poland, Zeszyty Naukowe KUL, 61(2), s. 243-264. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1814 (Udostępniono: 24maj2019).