Klimkiewicz, A. (2018) „Krzywda i jej zadośćuczynienie w prawie cywilnym. Analiza pojęć w świetle orzecznictwa sądów polskic”h, Zeszyty Naukowe KUL, 61(2), s. 291-306. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1816 (Udostępniono: 27czerwiec2019).