Sajna, R. (2018) „Promocja miasta, państwa i idei – «zielona» ceremonia otwarcia IO Rio 2016 w przekazach medialnych na świeci”e, Zeszyty Naukowe KUL, 61(2), s. 321-332. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1817 (Udostępniono: 24maj2019).