Mańkowski, D. (2018) Igrzyska olimpijskie jako instytucja społeczna, Zeszyty Naukowe KUL, 61(2), s. 353-368. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1819 (Udostępniono: 24lipiec2019).