Hułas, M. (2018) Życie publiczne a moralność, Zeszyty Naukowe KUL, 61(2), s. 399-415. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1822 (Udostępniono: 24lipiec2019).