Radwan, M. (2018) Prawosławni wyznawcy i męczennicy rosyjscy z lat 1917-1956, Zeszyty Naukowe KUL, 61(2), s. 417-423. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1823 (Udostępniono: 18sierpień2019).