Czuryk, M. (2018) Bezpieczeństwo jako dobro wspólne, Zeszyty Naukowe KUL, 61(3), s. 15-24. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1984 (Udostępniono: 15grudzień2019).