Misztal-Konecka, J. (2018) „Sąd Najwyższy Gruzji – kilka uwag o jego organizacji, kognicji i siedzibi”e, Zeszyty Naukowe KUL, 61(3), s. 25-37. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1985 (Udostępniono: 17wrzesień2019).