Zacharczuk, P. (2018) Nowe zasady dokonywania podziałów województw na obwody łowieckie, Zeszyty Naukowe KUL, 61(3), s. 59-76. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1986 (Udostępniono: 6grudzień2019).