Piesiewicz, P. (2018) Wymagalna wierzytelność z autorskich praw majątkowych jako przedmiot egzekucji w postępowaniu cywilnym, Zeszyty Naukowe KUL, 61(3), s. 77-93. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1987 (Udostępniono: 17wrzesień2019).