Domaradzki, P. (2018) Charakter spółek notowanych na rynku NewConnect, Zeszyty Naukowe KUL, 61(3), s. 113-125. doi: 10.31743/zn.2018.61.3.113-125.