Domaradzki, P. (2018) Charakter spółek notowanych na rynku NewConnect, Zeszyty Naukowe KUL, 61(3), s. 113-125. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1989 (Udostępniono: 16wrzesień2019).