Hajduk, R. (2018) Współczesne postulaty unowocześnienia Kościoła i ich relewancja, Zeszyty Naukowe KUL, 61(3), s. 211-224. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1998 (Udostępniono: 9grudzień2019).