Kiereś, B. (2018) Człowiek: podmiot wychowania czy jego funkcja, Zeszyty Naukowe KUL, 61(3), s. 257-266. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2001 (Udostępniono: 22październik2019).