Kulczycka, D. (2018) „Aksjologiczne problemy związane z najnowszą literaturą polską. Casus prozy Jakuba Żulczyk”a, Zeszyty Naukowe KUL, 61(3), s. 281-309. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2002 (Udostępniono: 15grudzień2019).