Sakowicz, E. (2018) „Zbigniew Kubacki SI, Wprowadzenie do teologii religi”i, Zeszyty Naukowe KUL, 61(3), s. 355-361. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2005 (Udostępniono: 16wrzesień2019).