Sakowicz, E. (2018) „Zbigniew Kubacki SI, Wprowadzenie do teologii religi”i, Zeszyty Naukowe KUL, 61(3), s. 355-361. doi: 10.31743/zn.2018.61.3.355-361.