Lis, W. (2018) Zgoda pacjenta na czynność medyczną w polskim porządku prawnym, Zeszyty Naukowe KUL, 61(3), s. 39-58. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2006 (Udostępniono: 9grudzień2019).