Fermus-Bobowiec, A. (2019) Wybrane zagadnienia dotyczące wykorzystania umowy cywilnoprawnej jako instrumentu działania administracji, Zeszyty Naukowe KUL, 61(4), s. 125-141. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2070 (Udostępniono: 15listopad2019).