Kozieł, G. (2019) „Dopuszczalność stosowania przepisów o wzorcach udostępnianych w systemie teleinformatycznym. do EIZG z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskie”j, Zeszyty Naukowe KUL, 61(4), s. 169-179. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2073 (Udostępniono: 15listopad2019).