Sławek-Czochra, M. (2019) Lubelski afisz i plakat filmowy w zbiorach Archiwum Państwowego w Lublinie i Muzeum Lubelskiego z okresu międzywojennego, Zeszyty Naukowe KUL, 61(4), s. 357-373. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2086 (Udostępniono: 15listopad2019).