Zacharczuk, P. (2019) Podziały województw na obwody łowieckie zachowujące ważność, Zeszyty Naukowe KUL, 61(4), s. 405-419. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2089 (Udostępniono: 25sierpień2019).