Liszka, P. (2019) „Powołanie i status sędziego prawa administracyjnego w kontekście orzeczenia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w sprawie Lucia v. SE”C, Zeszyty Naukowe KUL, 61(4), s. 421-435. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2090 (Udostępniono: 18sierpień2019).