Padło, M. (2019) „Wileńska «szkoła» Manfreda Kridla. Przyczynek do rozważań na temat rodowodów naukowych. Ireny Sławińskiej i Czesława Zgorzelskieg”o, Zeszyty Naukowe KUL, 61(4), s. 479-489. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2093 (Udostępniono: 18lipiec2019).