[1]
M. Nowak-Barcińska, „Dobrodziej – mistrz – profesor. Wincenty Pol w świetle listów doń skierowanyc”h, zn, t. 61, nr 1, s. 561-580, maj 2018.