[1]
L. Spyra, Przykłady aplikacji charyzmatu i myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskeigo w działalności Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej poza granicami Polski, zn, t. 60, nr 4, s. 241-257, sty. 2018.