[1]
J. Zjawin, Rola pracy i nauczania w koncepcji wychowania integralnego Edmunda Bojanowskiego na tle europejskich prądów wychowawczych XIX wieku, zn, t. 60, nr 4, s. 215-225, sty. 2018.