[1]
B. Giesen, „Nowy impuls dla kreatywności – uwagi na tle nowelizacji niemieckiego prawa autorskiego z 20.12.2016 r. w zakresie prawa do wynagrodzenia twórcó”w, zn, t. 61, nr 1, s. 3-16, maj 2018.