[1]
Łukasz Maryniak, „Pojęcie stosownego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a jego rynkowy charakte”r, zn, t. 61, nr 1, s. 53-67, maj 2018.