[1]
J. Sitko, Warunki rejestracji i zakres ochrony kompozycji kolorystycznej jako znaku towarowego w świetle przepisów krajowych oraz dyrektywy 2015/2436, zn, t. 61, nr 1, s. 69-91, maj 2018.