[1]
J. Szyjewska-Bagińska, Przedmiot zobowiązania z umowy o twórczość naukową, zn, t. 61, nr 1, s. 93-113, maj 2018.