[1]
K. Żok, Opłata za korzystanie z programu komputerowego jako usługi, zn, t. 61, nr 1, s. 143-157, maj 2018.