[1]
M. Bielecki, „Ochrona godności osoby skazanej w prawie karnym wykonawczym. Wybrane aspekt”y, zn, t. 61, nr 1, s. 159-178, maj 2018.