[1]
J. Izdebski, Realizacja polityk publicznych przez administrację publiczną, zn, t. 61, nr 1, s. 221-231, maj 2018.