[1]
R. Pastwa, „Fotografia jako jeden z czynników procesu medialnej kreacji rzeczywistości w «kulturze budowania na nieufności» i zaniku zdolności do uprawiania dialogu. Refleksje na przykładzie dziennikarstwa prasoweg”o, zn, t. 61, nr 1, s. 283-295, maj 2018.