[1]
J. Sosnowska, Pogranicze fotografii – znaczenie stopklatki w dziele filmowym, zn, t. 61, nr 1, s. 335-349, maj 2018.