[1]
J. Szulich-Kałuża, Fotografia jako narzędzie mediatyzacji wojny w mediach społecznościowych – na przykładzie fotografii konfliktu na wschodniej Ukrainie, zn, t. 61, nr 1, s. 351-372, maj 2018.