[1]
G. Tylec, „Private copying levies. Roszczenie od posiadaczy urządzeń reprograficznych z art. 20 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz jego przedawnieni”e, zn, t. 61, nr 2, s. 265-276, sie. 2018.