[1]
M. Czuryk, Bezpieczeństwo jako dobro wspólne, zn, t. 61, nr 3, s. 15-24, grudz. 2018.