[1]
P. Zacharczuk, Nowe zasady dokonywania podziałów województw na obwody łowieckie, zn, t. 61, nr 3, s. 59-76, grudz. 2018.