[1]
D. Kulczycka, „Aksjologiczne problemy związane z najnowszą literaturą polską. Casus prozy Jakuba Żulczyk”a, zn, t. 61, nr 3, s. 281-309, grudz. 2018.