[1]
P. Zacharczuk, Podziały województw na obwody łowieckie zachowujące ważność, zn, t. 61, nr 4, s. 405-419, sty. 2019.