Król, M. Ojcowie: Wincenty Pol I Gustaw Zieliński. Zeszyty Naukowe KUL, T. 61, nr 1, May 2018, s. 493-09, https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1496.