Mariak, L. Henryk Sienkiewicz I Jego Rodzina W świetle Korespondencji Prywatnej. Zeszyty Naukowe KUL, T. 61, nr 1, May 2018, s. 547-60, https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1499.