Rozwadowska, M. „Wokół Działalności Wydawniczej Oraz Redakcyjnej Bł. Edmunda Bojanowskieg”o. Zeszyty Naukowe KUL, T. 60, nr 4, Jan. 2018, s. 49-61, https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1651.