Zjawin, J. Rola Pracy I Nauczania W Koncepcji Wychowania Integralnego Edmunda Bojanowskiego Na Tle Europejskich Prądów Wychowawczych XIX Wieku. Zeszyty Naukowe KUL, T. 60, nr 4, Jan. 2018, s. 215-2, https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1657.